نرم افزار پخش مویرگی و گرم
حسابداری                                     انبار داری

بانکداری                                       حقوق و دستمزد

پخش مویرگی وگرم                       همراه با نسخه اندروید

لازم  به  ذکر است  کلیه نرم افزار های  پارسیان آندروید جهت کاربران  نرم  افزار مدیریت مالی  پارسیان قابل  استفاده می باشد. برای مشاهده محصولات کلیک نمایید.

:برخی از مشتریان ما