محصولات پارسیان اندروید
خانه/لیست قیمت

نسخه مدیر7,000,000

 • یک کاربر مدیر
 • همه امکانات داشبورد
 • دریافت و پرداخت
 • مشتری جدید
 • ریز کارت حساب
 • کاردکس کالا
 • صدور چک

نسخه محیطی رستوران10,000,000

 • یک کاربر گارسون
 • نسخه اندروید سفارشگیر
 • پرداخت سر میز
 • نسخه کیوسک ایستاده
 • چاپ های متنوع
 • ساخت منوی آنلاین
 • طراحی گزارش چاپ