نسخه داشبورد  (ِِDashboard) :

دفتر تلفن – لیست کالا – مانده حساب مشتریان – ما نده بانکها مشاهده لیست کالا به همراه مشخصات (موجودی –  تصویر) و به روز رسانی آنلاین موجودی و کارت حساب مشتریان وبانکها و دفترتلفن – مشاهده کارت حساب مشتریان – لیست بدهکاران و بستانکاران –مشاهده موجودی کالاهای زیر نقطه سفارش- گزارش فرو ش روزا نه – گزارش کامل چکها وچکهای چندروزآینده – گزارش بانکها – امکان پرینت کارت حساب و تبدیل فایل به Pdf جهت ارسال ازطریق تلگرام . در صورت نیاز به نسخه اضافه مبلغ ۲۰,۰۰۰ تومان اضافه می گردد.

قیمت:۴۰,۰۰۰ تومان

نسخه مدیر (Manager):

کلیه امکانات نسخه داشبورد به علاوه : مشاهده کاردکس کالا – مشاهده و چاپ ریز فاکتورهای مشتریان و ایجاد فایل Pdf جهت ارسال از طریق تلگرام – مشاهده آخرین قیمت خرید و فروش – کنترل تاریخ آخرین سفارش مشتری – امکان ایجاد مشتری جدید و ثبت سند دریافت و پرداخت وجه نقد ، کارت خوان و چک های دریافتی و پرداختی بین سرفصل حسابهای بدهکاران، بستانکاران ، بانکها ، صندوق و هزینه ها – امکان کنترل کاربران روی نقشه (در صورت استفاده از نسخه ویزیتور) در صورت نیاز به نسخه اضافه مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان اضافه می گردد . 

قیمت:۱۵۰,۰۰۰ تومان

نسخه ویزیتور (Salesman) :

امکان مشاهده لیست کالا همراه با مشخصات کامل کالا (تصو یرٰٰٰ،مو جودی و قیمتهای کالا با امکان بروزرسانی آنلاین ) امکان ثبت سفارش مشتری و ارسال آنلاین سفارش مشتری به چهار روش (کاتالوگ، کلاسیک، کاشی و سریع) –امکان فیلتر کردن کالا ها ی با مو جودی و بدون مو جودی با قابلیت محدود کردن انبار و قیمت کالا – امکا ن محدو د کردن بازاریاب در مشاهده ی گروه کالا و کالا -امکان تعریف دسترسی هاو محدودیت های بازاریاب دراستفاده از نرم افزار آندروید – ثبت تخفیف برای هر کالابه صورت جداگانه – ثبت سفارش براساس واحدفرعی – نمایش سقف اعتبارخرید مشتری – کنترل سقف اعتبار هر مشتری وعدم صدور فاکتور در صورت بدهی- مشاهده چک های هر مشتری و عدم صدور فاکتور در صورت چک برگشتی-  ثبت توضیحات وزمان تسویه مخصوص هر فاکتور ٰ هنگام ثبت سفارش مشتری – گزارش کارت حساب مشتریان هر بازاریاب – نمایش دفترتلفن هر بازاریاب بصورت جداگانه – امکان تغییر و اصلاح فاکتورهای ارسالی بازاریاب در پنل مدیریتی توسط مدیر یا سوپر وایزر فروش – امکان ارتباط آنلاین کلیه بازاریا بها با مدیر ( چت گرو هی ) – مشاهده لیست فاکتورهای صادره – امکان ثبت سفارش در صورت عدم دسترسی به اینترنت –  امکان تعریف بازاریاب پخش گرم و مو یرگی با تفکیک انبار، صندوق و کارت خوان مربوط به هربازاریاب –امکا ن ثبت مبلغ دریافتی وجه نقد ، کارت خوان و چک برای هر فا کتور –امکان مشاهده کاردکس فروش کالا برای هر بازاریاب- امکان مشاهده مبلغ فروش و پورسانت در طی بازه زمانی انتخابی برای هر بازاریاب – امکان مشاهده و کنترل بازاریا ب ها توسط مدیر بر روی نقشه ( GPS ) – امکان مشاهده ی مسیر طی شده ی بازاریاب در هر روز- مشاهده ی مکان ثبت و مکان ارسال هر فاکتور – امکان ثبت فاکتور خرید ، انتقال و برگشت از فروش توسط بازاریا بها – امکان مشخص کردن و مشاهده مشتریان بر روی نقشه و دسترسی بازاریابها به آنها برای انتخاب مسیر بهتر -ثبت مشتری جدید توسط بازاریا ب ها – امکان چاپ فاکتور در محل مشتریان (توسط چاپگرهای حرارتی همراه ) – رابط کاربری بسیار آسان وطراحی متریال .

نسخه تک کاربر:

قابل استفاده برای یک بازاریاب

قیمت:۶۵۰,۰۰۰تومان

نسخه دو کاربر:

قابل استفاده برای دو بازرایاب

قیمت:۱,۰۰۰,۰۰۰تومان

نسخه طلایی(شش کاربر):

امکان استفاده ازنرم افزار توسط ۶ بازاریاب و نصب یک نسخه مدیر به صورت رایگان – در صورت نیاز به نسخه اضا فه به ازای هر بازاریا ب مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ تومان اضافه می گردد .

قیمت:۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

برخی از مشتریان ما: