۰۳

مهندس مرتضی تارخ

مدیر فروش و تحلیلگر سیستم

۰۲

مهندس محمد امینی

مدیر پشتیبانی ، تحلیلگر و طراح سیستم

jjorian

مهندس جواد جوریان – سرپرست تیم برنامه نویسی

javad.jorian@gmail.com http://jjorian.ir

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – مدرس دانشگاه

برخی از مشتریان ما: