مهندس مرتضی تارخ

مدیر فروش و تحلیلگر سیستم


مهندس محمد امینی

مدیر پشتیبانی تحلیلگر و طراح سیستم


jjorian

مهندس جواد جوریان – سرپرست تیم برنامه نویسی

javad.jorian@gmail.com http://jjorian.ir

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – مدرس دانشگاه

برخی از مشتریان ما: